Wicca of Hekserij?

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 17:36

Wicca of Hekserij?

Hoewel het verschil tussen wicca en hekserij niet altijd even duidelijk is, is er zeker wel een verschil tussen de twee. In deze blog wil ik ingaan op hoe ik het verschil heb ervaren en wil ik proberen uit te leggen hoe ik deze twee van elkaar onderscheid. Daarbij wil ik meteen al zeggen dat ik zeker niet aanraad om deze bron als enige bron te gebruiken, maar juist meerdere bronnen te raadplegen zodat je hopelijk een zo goed mogelijk beeld van de nuances meekrijgt.

 

Religie

Hoe ik het heb begrepen is dat wicca een bepaald geloof is, of bepaalde religie. Vaak wordt er gepretendeerd dat wicca een heel oud geloof is, maar ik denk dat het veiliger is om te stellen dat het een nieuw geloof is dat teruggrijpt op oude gebruiken. Het is opgezet door meneer Gerald Gardner. Heel veel van de ideeën die hij heeft opgeschreven worden nu nog door heel veel wiccans en heksen gebruikt.

Ikzelf ben ook begonnen als wiccan of wicca (een beoefenaar van wicca). En dat was omdat wicca heel toegankelijk klinkt. Een heks heeft nog veel meer een negatieve associatie als je aan anderen vertelt dat je die spirituele vorm hanteert. Vaak is wicca wat toegankelijker of "liever".

Toch besloot ik op een bepaald moment dat ik niet deed aan wicca, maar aan hekserij.

Toch ben ik een heks

Ja, daar begint het al lastig te worden, want dat onderscheid heb ik voornamelijk gemaakt op basis van een gevoel. Mijn gevoel zei mij dat ik een heks was, dus waar baseerde ik dat dan op?

Eén van de dingen die wicca anders maakt is dat het nog best veel gebonden is aan regels. De rituelen volgen best een standaard vorm. Dat betekent niet dat elk wiccaboek hetzelfde zal zeggen, maar het bevat min of meer constant dezelfde elementen. Een ander deel van wicca dat je eigenlijk niet terugziet in hekserij is de initiatie, of de specifieke gradaties waarin je geïnitieerd kan worden. Ook ik heb een persoonlijke initiatie gedaan en daarin spreek ik uit naar het universum dat ik mij ga toeleggen op het wicca geloof.

Ik heb het idee dat je als heks je niet hoeft uit te spreken dat ik een heks ben. Het voelt ook veel meer als een verzamelterm dat heel veel overkoepelt.

Ik heb het ook wel eens uitgelegd gezien als dat wicca hekserij gebruikt, maar de beoefening is meer gericht op de ceremonie.

Ceremonie

Vanuit wicca had ik heel erg het idee dat elke spreuk die ik moest doen, ik alleen op de vaste feestdagen kon doen of tijdens een esbat (een volle-maanviering). Bij hekserij kreeg ik veel meer het idee dat als ik een spreuk wilde doen, ik dat gewoon kon doen, dus ongeacht of er eerst een uitgebreid ritueel aan vooraf ging. Daarom kreeg ik na een tijd het idee dat het bij wicca meer ging om de ceremonie.

Graden

Volgens mij kan ik wel stellen dat alleen in wicca een zogenaamd gradensysteem is. Dit grijpt terug op de stelling dat wicca een religie is en daarom een bepaalde hierarchie nodig is om structuur aan te brengen. Daarom zijn er graden (gradaties) in wicca. Zo heb je graden als hoge priester en hoge priesteres (de mensen die een heksenkring of coven leiden) maar ook ingewijde (degene die nog maar net begint op het pad van wicca, maar zich wel al heeft 'toegelegd' op deze religie). Dit werd alweer ingewikkeld omdat ik als solitaire wicca aan de slag ging, want ik was in mijn eentje en daarmee sowieso al niet meteen hoge priesteres, al moest ik wel die taken op mij nemen om een ritueel of ceremonie uit te voeren.

 

Solitaire wicca?

Tegelijkertijd zijn er ook wicca's en heksen die stellen dat je wicca om bovengenoemde reden per definitie niet in je eentje kúnt doen, juist omdat er zo een duidelijk gradensysteem is. Persoonlijk deel ik deze mening niet, want dat vind ik suggereren dat een solitaire heks gewoon een heks is en dat als je het in een groep doet, je bijna automatisch aan wicca doet.

 

Zwarte hekserij, zwarte wicca?

Ik hoor er weinig over, maar ik denk dat er nog een heel duidelijk aspect is dat hekserij uniek maakt, namelijk dat het je vrijlaat om zwarte magie te beoefenen. Ik heb in ieder geval nog nooit gehoord van zwarte wicca, of een wicca die aan zwarte magie doet. De term zwarte magie is überhaupt omstreden en er zijn heksen die beweren dat je niet echt kunt spreken van witte en zwarte magie, maar ik heb toch het idee dat hier iets in zit. Wicca is zo gebonden aan regels, waarschijnlijk doordat het een religie is en religie is nu eenmaal een geloof met regels. Daarom is wicca onlosmakelijk verbonden met uitsluitend witte magie. Soms wordt er ook gesproken van witte hekserij als je het hebt over wicca. Dit impliceert dat wicca's alleen met goede magie en goede intenties bezig zijn en zich vooral bezighouden met alles wat van liefde en licht is. Hekserij is ook hierin veel vrijer en doet niet moeilijk over een vervloeking hier of daar. Ik wil hier wel benadrukken dat je niet kunt stellen dat heksen slecht zijn en wicca's goed. De voorkeur om ook de nare aspecten in je spiritualiteit te betrekken, kan komen vanuit de ervaring dat leven nu eenmaal niet alleen over rozen gaat, en je het daarom belangrijk vind om wel erkenning te geven aan dit belangrijke onderdeel van het leven.

Veel overlap

Dit neemt allemaal niet weg dat hoewel het onderscheid lastig te maken is van een afstandje, het onderscheid voornamelijk wordt gemaakt door de heks of wicca in kwestie. Er is veel overlap tussen beide vormen en ik zou eigenlijk willen stellen dat je zelf je gevoel moet volgen in welke van de twee termen het best bij je past.

 

Dus wat was voor mij leidend?

Voor mij was een van de belangrijkste aspecten de rol van de ceremonie. Voor mij was een ceremonie een leuke toevoeging, en de manier waarop ik ook nu nog de ceremonieën uitvoer is nog voornamelijk geïnspireerd op de manier zoals ze in wiccaboeken staan uitgelegd, maar ik wilde er niet het centrale punt van maken.

Ik heb er dus niet zozeer een probleem mee, maar ik had er vooral een probleem mee dat ik het idee had dat ik me alleen hekserig kon gedragen bij de acht sabbats en de 13 esbats. Ik ben altijd een heks, niet alleen tijdens het uitvoeren van een ceremonie.

Volgende belangrijke afweging was het gradensysteem waar ik me toch niet helemaal goed bij voelde. Het voelde gek om mezelf in mijn eentje te initiëren, een beetje... "loos". Ik had niet per se het gevoel dat het effect ging hebben  op mijn leven of op mijn hekserijbeoefening. En dan was er nog de volgende stap. Wanneer was het dan tijd om mezelf tot de volgende graad te promoten? Het voelde heel erg raar in mijn eentje.

 

Ik hoop dat dit jullie ook goed op weg helpt. Uiteraard ben je niet verplicht tot het kiezen van één van de twee, maar voor mij was het wel belangrijk om voor mezelf duidelijk te hebben of ik nou deed aan hekserij of aan wicca. Heel veel plezier op je eigen zoektocht!

 

 

 


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Dennis
4 maanden geleden

Hoi met V.O.C 1602
Test!!
Even kijken of ik het juiste mailadres heb!
Wanneer heb ik jouw contact?

Maak jouw eigen website met JouwWeb